Alexei Kaleina

Amazon » eBay »

Alexei Kaleina is a director, screenwriter andn editor, known for The Afterlight (2009).

Alexei Kaleina

  • Name: Alexei Kaleina

Alexei Kaleina's filmography

Director

Alexei is listed as director for one title.

The Afterlight

The Afterlight
Movie, 2009


Find all movies with Alexei Kaleina as director.

Screenwriter

Alexei is listed as screenwriter for one title.

The Afterlight

The Afterlight
Movie, 2009


Find all movies with Alexei Kaleina as screenwriter.

Editor

Alexei is listed as editor for one title.

The Afterlight

The Afterlight
Movie, 2009


Find all movies with Alexei Kaleina as editor.